Švč. Mergelės marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Skelbimai

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvietimas prisidėti prie remontų

2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet iš karto po Šv. Velykų pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos
tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės
- Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.

Sekmadienio Šv. Raštas

ŠV. Mišių tvarka

2019.02.18 - 2019.02.24
Pirmadienis - 17.00 val.
Antradienis - 17.00 val.
Trečiadienis - 17.00 val.
Ketvirtadienis - nebūna
Penktadienis - 17.00 val.
Šeštadienis - 17.00 val.
Sekmadienis - 11.00 val.
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Dabar svetainėje 43 svečiai ir narių nėra

                          Sestoku01 d
                         Trumpa Šeštokų parapijos istorija

Šeštokų miestelis yra 15 km nuo Lazdijų, prie Marijampolės - Alytaus geležinkelio atšakos į Suvalkus.
 
Miestelis priklauso Lazdijų rajonui, Šeštokų seniūnijai.
 
Pirmojo pasaulinio karo metu Šeštokų dvaras sudegė. Po karo dvarininkaitės seserys Beldauskaitės dalį žemės išdalijo sklypais ir pardavinėjo miesteliui įsikurti. Jam sparčiai augant, buvo susirūpinta ir parapijos steigimu. Minėtosios žemės savininkės bažnyčios reikalams paaukojo 8 margus žemės ir klebonijai užrašė vieną ne naują, tačiau gyvenimui tinkamą namą su ūkiniais pastatais.
 
1921m. gegužės 3 d. Seinų vyskupas Antanas Karosas pasirašė Šeštokų parapijos įkūrimo dokumentą (Nr. 300) ir kitu raštu (Nr. 301)  kun. Kajetoną Zdančių paskyrė klebonu. Iš Rudaminos parapijos Šeštokams atiteko Šeštokai (Šeštakavas), Šeštokiškės sodyba, Naujos Kirsnos kaimas, Liepinės kaimas, Jukneliškės kaimas ir dvaras, Kirsnelės kaimas ir dvaras bei Delnicos kaimas ir dvaras. Iš Krosnos parapijos – Išlandžių, Delnickų, Patrakinės ir Strazdų kaimai.
 
Kol dar nebuvo bažnyčios, pamaldos laikinai buvo laikomos viename Šeštokų geležinkelio name. Kiek vėliau, prie klebonijos pastačius kluoną, pamaldos kurį laiką buvo laikomos ten.
 
1922m. birželio 15d. buvo pašventintas kertinis akmuo. Pagal inžinieriaus I. Vitembergo projektą pradėta naujos bažnyčios statyba.
 
1924m. spalio 12d. kan. J. Laukaitis bažnyčią pašventino Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos titulu.
 
Pirmasis šios bažnyčios klebonas buvo kun. Kajatonas Zdančius. Po jo klebonavęs kun. Bronislovas Vaišnora baigė bažnyčios vidaus puošimą.
 
Parapijoje darbavosi šie kunigai: B. Vaišnoras, J. Inkrata, J. Vagneris, J. Bobinas, A.Šukevičius, K. Bekasovas ir K. Stankevičius. Šiuo metu nuo 2009 08 02 klebonauja kun. Eugenijus Naujalis.
 
Parapijos klebonas kun. K. Bekasovas pasirūpino kun. Juozo Inkrato (1894-1973) pagerbimu Holokausko aukų dieną, nes kun. Juozas Inkrata išgelbėjo dvi žydaites. Jau po kun. Juozo Inkrato mirties Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo jį Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už žydaičių Bertos ir Gutos Haufmanaičių išgelbėjimą. Lazdijų rajono meras Jonas Matulevičius pasirašė savivaldybės tarybos sprendimą pakeisti Šeštokų miestelio Dzūkų gatvės, esančios tarp Alyvų ir Gėlių gatvių, pavadinimą ir nuo 2001m. birželio 6d. ją imta vadinti J. Inkrato gatve.
 
Iš Šeštokų parapijos kilęs kun. Antanas Milukas - dvasingumo ir lietuvybės puoselėtojas. 2000m. birželio 11d. Sekminių iškilmėje minint įžymaus knygų leidėjo, laikraščių ir žurnalų vyriausiojo redaktoriaus, JAV lietuvių Romos katalikų suvienijimo Tarybos pirmininko, vienuolijų steigėjo ir įkūrėjo, "Motinėlės" stipendijos iniciatoriaus kun. Antano Miluko 129-ąsias metines, Šeštokiečių klubas padovanojo bažnyčiai skulptoriaus prof. Leono Žuklio sukurtą bareljefą.
 
Žymiausi Šeštokų parapijos vargonininkai buvo Juozas Bekampis, visą gyvenimą pašventęs bažnyčiai, ir 22 metus vargonininkavęs Audrius Kričena. Šiuo metu visos Šeštokų parapijos mylima vargonininkė Karolina Gurevičiūtė
 
Šeštokų bažnyčios pastatas yra klasikinio stiliaus, graikiško kryžiaus formos, medinis, su dviem dideliais bokštais ir vienu nedideliu bokšteliu, dvejomis šoninėmis koplyčiomis. Bažnyčios teritorija aptverta medine tvora. Pastato prieangyje įrengtos spalvotu stiklu puoštos durys. Ant sienų pakabinti Kristaus kančios paveikslai. Priekyje - centrinis altorius, šonuose du mažesni altoriai, dvi klausyklos, vargonai ir sakykla. Altorius puošia Švč. Mergelės Marijos, Šv. Jurgio, Jėzaus Kristaus skulptūros.
 
      20180826 190917    20180826 191013    20180826 191253
          Didysis Jėzaus Širdies                     Kairysis Šv. Jurgio altorius        Dešinysis Švč. M. Marijos altorius                             
                    altorius
 
 

Kalendoriai 2019 m.

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.012.18 - 2019.02.24
18. EILINIS LAIKOTARPIS
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. EILINIS LAIKOTARPIS
21. EILINIS LAIKOTARPIS
22. ŠV.PETRO APAŠTALO SOSTAS
23.ŠV. POLIKARPAS, VYSKUPAS, KANKINYS
24. 7 EILINIS SEKMADIENIS

Kilnojamos šventės 2019 m.

Paremkite Šeštokų parapijos tinklapio išlaikymą ir administravimą

2019.02.17 - Sekmadienis
Evangelija pagal Luką     Lk 6, 17. 20—26 
Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo ly­gioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių burys ir di­delė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio.
Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:
„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo kara­lystė.
Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.
Palaiminti, kurie dabar verkiate, ns juoksitės.
Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausūs atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams".
„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsi­te ir verksite.
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų pro­tėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus".

Kontaktai

Bažnyčios adresas:                              El. paštas:
Kovo 11-osios g. 4 Šeštokai,         Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
67422 Lazdijų rajono sav.             Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Parapijos namų adresas   
Kovo 11-osios g. 4a Šeštokai    
67422 Lazdijų rajono sav.            
 
Klebonijos adresas: Klebonas Eugenijus Naujalis
Dzūkų 4 Šeštokai,  67422 Lazdijų rajono sav.
 
Parapijos tel.:   8 318 47224
Klebono tel.:  +370 611 36732
 
Vargonininkės Tel.: +370 653 78199
 
Atsiskaitymo sąskaita: LT667300010083905226
Parapijos Kodas: 191292031

Nuorodos

P3210011        vk1 vykupija         Vyskupu Konferencija  
vvjc  bernardinai   marijos radijas 
Vatikano radijas  caritas logo
 

SSL sertifikatas