Švč. Mergelės marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Skelbimai

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvietimas prisidėti prie remontų

View the embedded image gallery online at:
https://sestokuparapija.eu/sekmadienio-sv-rastas#sigProId165f8b8017
2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet iš karto
po Šv. Velykų pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos
tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės
- Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.

Sekmadienio Šv. Raštas

ŠV. Mišių tvarka

2019.02.18 - 2019.02.24
Pirmadienis - 17.00 val.
Antradienis - 17.00 val.
Trečiadienis - 17.00 val.
Ketvirtadienis - nebūna
Penktadienis - 17.00 val.
Šeštadienis - 17.00 val.
Sekmadienis - 11.00 val.
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Dabar svetainėje 69 svečiai ir narių nėra

Iš pranašo Jeremijo knygos    Jer 17, 5 – 8
 
Viešpats taip sako:„Prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir silp­ną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai — kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: nieka­da nesulaukdamas gero, skursta sausrotoj dykynėj, drus­kėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi.Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias. Jisai — kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą žemę: jam nieko nereikia bijotis net kaitrai užėjus — žaliuoja jo lapai; sausringų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vaisius nenu­stoja".
 
Atliepiamoji psalmė    Ps 1, 1—2. 3. 4 ir 6 (P.: Ps 39, 5a)
P. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki. P.
 
Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų,
nestoja į paklydėlių kėlią,
nesėdi su nepraustaburniais.
Viešpaties mėgsta Teisyną,
mąsto jį dieną ir naktį. — P.
 
Jis — kaip tas medis, prie upelio sodintas,
duos gerą derlių, metui atėjus,
nevysta jo lapai;
visi darbai jo sėkmingi. — P.
 
Ne taip su bedieviais, ne taip!
Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
Į teisiųjų gyvenimo kelią Viešpats žiūri maloniai,
o kelias bedievių į pražūtį veda. — P.
 
šventojo apaštalo Pauliaus
pirmojo laiško Korintiečiams   1 Kor 15, 12. 16—20 
 
Broliai!
Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš nu­mirusių, tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mi­rusiųjų prisikėlimo?!
Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus ne­buvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse.
 
Taip pat ir užmigusieji Kristuje yrà žuvę. Ir jei vien dėl Šio gyvenimo dėjome savo viltis į Kristų, taî mes lablausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis užmigusiųjų tarpe.
 
Posmelis prieš evangeliją     Lk 6, 23ab
Aleliuja. — Džiaukitės ir linksminkitės,
nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. — P. Aleliuja.
 
Evangelija pagal Luką     Lk 6, 17. 20—26 
 
Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo ly­gioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių burys ir di­delė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio.
Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:
„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo kara­lystė.
Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.
Palaiminti, kurie dabar verkiate, ns juoksitės.
Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausūs atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams".
„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsi­te ir verksite.
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų pro­tėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus".
 
 
 
 
 
 

Kalendoriai 2019 m.

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.012.18 - 2019.02.24
18. EILINIS LAIKOTARPIS
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. EILINIS LAIKOTARPIS
21. EILINIS LAIKOTARPIS
22. ŠV.PETRO APAŠTALO SOSTAS
23.ŠV. POLIKARPAS, VYSKUPAS, KANKINYS
24. 7 EILINIS SEKMADIENIS

Kilnojamos šventės 2019 m.

Paremkite Šeštokų parapijos tinklapio išlaikymą ir administravimą

2019.02.17 - Sekmadienis
Evangelija pagal Luką     Lk 6, 17. 20—26 
Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo ly­gioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių burys ir di­delė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio.
Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:
„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo kara­lystė.
Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.
Palaiminti, kurie dabar verkiate, ns juoksitės.
Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausūs atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams".
„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsi­te ir verksite.
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų pro­tėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus".

Kontaktai

Bažnyčios adresas:                              El. paštas:
Kovo 11-osios g. 4 Šeštokai,         Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
67422 Lazdijų rajono sav.             Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Parapijos namų adresas   
Kovo 11-osios g. 4a Šeštokai    
67422 Lazdijų rajono sav.            
 
Klebonijos adresas: Klebonas Eugenijus Naujalis
Dzūkų 4 Šeštokai,  67422 Lazdijų rajono sav.
 
Parapijos tel.:   8 318 47224
Klebono tel.:  +370 611 36732
 
Vargonininkės Tel.: +370 653 78199
 
Atsiskaitymo sąskaita: LT667300010083905226
Parapijos Kodas: 191292031

Nuorodos

P3210011        vk1 vykupija         Vyskupu Konferencija  
vvjc  bernardinai   marijos radijas 
Vatikano radijas  caritas logo
 

SSL sertifikatas