Atsiverskite ir tikėkite Evangelija - sako Viešpats

Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Skelbimai

01. Nuo 2019 08 04 dienos sekmadieniais Šeštokų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.
02. 2019 rugsėjo mėn. 01 d. Sekmadienį Šv. Mišios Naujiesiems Mokslo Metams
03. 2019 spalio mėn. 05 d. 12.00 val. Šeštokų bažnyčioje "PADĖKOS DIENA"

Kvietimas prisidėti prie remontų

2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet liepos 01 d. pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Sekmadienio Šv. Raštas

Šv. Mišių tvarka

2019.08.19 - 2019.08.25
Pirmadienis - 18.00 val.
Antradienis - 18.00 val.
Trečiadienis - 18.00 val.
Ketvirtadienis - nebus
Penktadienis - 18.00 val.
Šeštadienis - 11.00 ir 11.30 val.                     
Sekmadienis - 12.00 Šeštokų p.

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.08.19- 2019.08.25
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. ŠV, BARNABAS, ABATAS
21. ŠV. PIJUS X, POPIEŽIUS
22. ŠVČ.M. MARIJA KARALIENĖ
23. EILINIS LAIKOTARPIS
24. ŠV. BALTRAMIEJUS APAŠTALAS
25. 21 EILINIS SEKMADIENIS

Kilnojamos šventės 2019 m.

Dabar svetainėje 24 svečiai ir narių nėra

Sekmadienio Šv. Raštas

2019 08 18 – 20 Eilinis Sekmadienis
 
Biblija2Iš pranašo Jeremijo knygos                   Jer 38, 4—6. 8—10

Tuomet (kada, pasirodžius faraono kariuomenei, chaldejų kariuomenė atsitraukė nuo Jeruzalės) didikai kalbėjo karaliui Cidkijui: „Tą Jeremiją reikia nužudyti, nes savo kalbomis jis smukdo išlikusių šiame mieste karių narsumą ir numuša nuotaiką visai tautai. Tasai žmogus juk ne gero siekia šiai tautai, o blogo".
 
Karalius Cidkijas atsakė: „Dabar jis jūsų rankose; karalius bejėgis prieš jūsų valią". Tada jie sugriebė Jeremiją ir įmetė į princo Malkijo šulinį, esantį sargybos kieme, virvėmis jį nuleidę į dugną. Vandens tenai nebuvo, tik dumblas, ir Jeremijas įklimpo į dumblą.
 
Vienas dvariškis, kušitas Ebed Melechas, kreipėsi į karalių: „Viešpatie, mano valdove, juk tai blogai, kaip tie vyrai pasielgė su pranašu Jeremiju: jį įmetė į šulinį, kad tas ten badu numirtų. Mieste nebėra gi duonos".
 
Tada karalius įsakė kušitui Ebed Melechui: „Paimk iš čia su savim tris vyrus ir ištrauk iš šulinio pranašą Jeremiją, kol tas nenumirė!"
 
Atliepiamoji psalmė                                                                           ps 39, 2. 3. 4. 18 (P: 14b)

P.
Viešpatie, skubėk man padėti.
 
Viešpaties aš laukte laukiau,
ir jis prie manęs pasilenkė meiliai. — P.
 
Graudingąjį balsą išgirdo,
mane iš vargo duobės jis ištraukė,
iš tos baisiausios klampynės.
Jis ant uolos mano kojas pastatė
ir sutvirtino mano žingsnius. — P.
 
Į mano lūpas naują giesmę įdėjo,
giesmę Dievui pagarbint.
Daugelis tai pamatys, ims Dievo bijotis,
tvirtai Viešpačiu viltis. — P.
 
Aš esu vargšas, beturtis,
tačiau manim rūpinas Viešpats.
Tik tu padėjėjas, vaduotojas mano, —
o mano Dieve, nedelsk su pagalba. — P.
 
Iš laiško Žydams                                                                                     Žyd 12, 1—4
 
Broliai!
Mes, tokios gausybės liudytojų apsupti, nusimeskime visas kliūtis bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.
 
Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių toki priešginiavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! O jums dar ir neteko priešintis iki kraujų, besigrumiant su nuodėme.
 
Posmelis prieš evangeliją    Jn 10, 27

P. Aleliuja.
Manosios avys klauso mano balso, — sako Viešpats; —
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. —
P. Aleliuja.

Evangelija
pagal Luką                                                                          Lk 12, 49—53
 
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
,,Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų! Aš turiu būti pakrikštytas krikštu ir taip nerimstu, kol tai išsipildys!
 
Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos? Ne, sakau jums, ne taikos, o nesantarvės. Nuo dabar penki vienuose namuose bus pasidaliję: trys prieš du ir du prieš tris. Tėvas stos prieš sūnų, o sūnus prieš tėvą, motina prieš dukterį, o duktė prieš motiną; anyta prieš marčią, ir marti prieš anytą".
 
 
 
 
 
 
 Nuorodos
 Nuotraukų albumas      video albumas
 20190306 144103     20180721 131450    vk1 vykupija    Vyskupu Konferencija   vvjc   
bernardinai        marijos radijas        Vatikano radijas       caritas logo

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės - Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.

Kalendoriai 2019 m.

 
View the embedded image gallery online at:
https://sestokuparapija.eu/sekmadienio-sv-rastas#sigProId0a51a2246b
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai, Lazdijų rajono savivaldybė, Lietuva-Lithuania

Tel. +370-611-36732  El.paštas sestokai@sestokuparapija.eu