Atsiverskite ir tikėkite Evangelija - sako Viešpats

Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Skelbimai

1. Birželio mėn. skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei
2. Birželio mėn. raginami tikintieji kalbėti arba giedoti Jėzaus Širdies litaniją.
3. 2019 06 23 11.00 val. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (DEVINTINĖS)

Kvietimas prisidėti prie remontų

2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet iš karto po Joninių pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Sekmadienio Šv. Raštas

Šv. Mišių tvarka

2019.06.17 - 2019.06.23
Pirmadienis - 18.00 val.
Antradienis - 18.00 val.
Trečiadienis - nebus
Ketvirtadienis - nebus
Penktadienis - 18.00 val.
Šeštadienis - 11.00 ir 11.30 val.
Sekmadienis - 11.00 val.
ŠVČ.KRISTAUS KŪNAS
IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.06.17- 2019.06.23
17. EILINIS LAIKOTARPIS
18. EILINIS LAIKOTARPIS
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. EILINIS LAIKOTARPIS
21. ŠV. ALOYZAS GONZAGA
22. EILINIS LAIKOTARPIS
23. ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR
KRAUJAS (DEVINTINĖS)

Kilnojamos šventės 2019 m.

Dabar svetainėje 143 svečiai ir narių nėra

Sekmadienio Šv. Raštas

2019 06 16 – Švč. Trejybė
 
Biblija2Iš Patarlių knygos                 Pat  8, 22—31

Amžinoji Išmintis sako:
 
„Kelių pradžioje mane Viešpats turėjo, —
prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti.
Man pagrindas būvio padėtas prieš amžius —
kai laikas dar nėjo ir žemės nebuvo.

Nebuvo dar jūsų, kai aš prasidėjau,
nebuvo šaltinių, vanduo iš kur kyla.
Kalnai dar nebuvo tuomet susidarę,
nei kalvos iškilę, kai aš prasidėjau.
Kūrėjas nebuvo padaręs dar žemės,
nei pievom, laukais jos nebuvo suskirstęs.
 
Su juo bendrai dirbau, kai dangų jis tvarkė,
kai skliautą matavo viršum vandenynų,
kai debesis telkė aukštojoj padangėj,
gilių vandenynų versmes kai atvėrė,
kai jūrai didingai ribas išvedžiojo,
kad šėlstančios bangos neperžengtų kranto,
kai žemei jis tvirtąjį pamatą dėjo,—
buvau patikėta darbų jo vadovė.
 
Aš didelį džiaugsmą jam kėliau kasdieną,
akivaizdoj jo aš linksma šokinėjau,
žaismingai bėgiojau po visą pasaulį —
be galo džiugu man lankytis pas žmones".
 
 
Atliepiamoji psalmė                                                              Ps 8, 4—5. 6—7. 8—9 (P.: 2a)

P. Viešpatie, mūsų Valdove,
koks įstabus tavo vardas pasauly!

Kai pasižiūrim į tavo dangų, tavo rankų sukurtą,
į mėnulį, žvaigždes, tvariai padarytas,
tariam: ,,Kas gi žmogus, kad tu jį dar atmintum,
kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum?!" — P.
 
Jį padarei ne ką menkesnį už angelus,
garbe ir grožiu jį vainikuoji.
Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui.
Jam po kojų tu visa paklojai: — P.

Jaučius, avis — visus aliai vieno,
net lauko žvėris,
padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų —
visa, kas marių platybėse plauko. — P.
 
Iš šventojo apaštalo Pauliaus
laiško Romiečiams                                                                        Rom    5, 1—5
 
Broliai!
Nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė — išbandytą dorybę, išbandyta dorybė — viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota.
 
Posmelis prieš evangeliją  Apr 1, 8
 
P. Aleliuja.
— Garbė Tėvui, ir Sūnui,
ir Šventajai Dvasiai —
Dievui, kuris yra, kuris buvo
ir kuris ateis. — P. Aleliuja.
 
 Evangelija pagal Joną                                                                     Jn 16,  12—15
 
Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs".

 
 
 
 
 
 
 Nuorodos
 
20190306 144103     vk1 vykupija    Vyskupu Konferencija   vvjc    bernardinai        marijos radijas    
 
Vatikano radijas    caritas logo

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės - Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.

Kalendoriai 2019 m.

 
View the embedded image gallery online at:
https://sestokuparapija.eu/sekmadienio-sv-rastas#sigProId0a51a2246b
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai, Lazdijų rajono savivaldybė, Lietuva-Lithuania

Tel. +370-611-36732  El.paštas sestokai@sestokuparapija.eu