Atsiverskite ir tikėkite Evangelija - sako Viešpats

Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Dienos Evangelija

            11 Eilinė savaitė. 2019 06 17 - Pirmadienis. 
                      Evangelija pagal Matą
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Akis už akį' ir 'dantis už dantį'. O aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui, bet, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk".

Skelbimai

1. Birželio mėn. skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei
2. Birželio mėn. raginami tikintieji kalbėti arba giedoti Jėzaus Širdies litaniją.
3. 2019 06 23 11.00 val. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (DEVINTINĖS)

Kvietimas prisidėti prie remontų

2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet iš karto po Joninių pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Sekmadienio Šv. Raštas

Šv. Mišių tvarka

2019.06.17 - 2019.06.23
Pirmadienis - 18.00 val.
Antradienis - 18.00 val.
Trečiadienis - nebus
Ketvirtadienis - nebus
Penktadienis - 18.00 val.
Šeštadienis - 11.00 ir 11.30 val.
Sekmadienis - 11.00 val.
ŠVČ.KRISTAUS KŪNAS
IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.06.17- 2019.06.23
17. EILINIS LAIKOTARPIS
18. EILINIS LAIKOTARPIS
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. EILINIS LAIKOTARPIS
21. ŠV. ALOYZAS GONZAGA
22. EILINIS LAIKOTARPIS
23. ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR
KRAUJAS (DEVINTINĖS)

Kilnojamos šventės 2019 m.

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Šv. Komunijos priėmimo sąlygos

Gerasis GanytojasEucharistija, kuri žmonijoje tęsia ir atnaujina Kristaus velykinę paslaptį, yra nuodėmių atleidimo ir visokios malonės šaltinis. Kas nori priimti Viešpaties Kūną, kad gautų velykinio sakramento vai­sius, privalo artintis tyra sąžine ir tinkamu dvasiniu nusiteikimu.
 
Dėl to Bažnyčia įsako: „Nė vienas sunkiai nusidėjęs, nors ir gailė­tųsi, neturi artintis prie šventosios Eucharistijos, pirma neatlikęs sakramentinės išpažinties". Jeigu verčia būtinybė ir nėra galimybės atlikti išpažintį, pirmiau tegul sužadina tobulą gailestį ir pasiryžta artimiausiu laiku atskirai išpažinti visas sunkias nuodėmes, kurių negali išpažinti dabar.
 
Kasdien ar dažnai priimantiems šventąją Komuniją dera pagal aplinkybes reguliariai prieiti Atgailos sakramento.
 
Eucharistiją tikintieji turi įsivaizduoti kaip vaistą, išvaduojantį iš kasdienių kalčių ir saugantį nuo mirtinųjų nuodėmių; be to, jie turi žinoti, kokiais liturgijos, ypač Mišių, atgailos momentais gali naudotis.
 
Prieš priimdami šventąją Komuniją tikintieji bent vieną valandą turi nevalgyti ir negerti (išskyrus vandenį).
 
Eucharistinis pasninkas arba susilaikymas nuo bet kokio maisto bei alkoholinių gėrimų sutrumpinamas iki 15 minučių:
 
1) ligoniams, net ir galintiems vaikščioti ligoninėse ar namuose;
2} senyvo amžiaus tikintiesiems namuose ar prieglaudose;
3) sergantiems kunigams, net ir galintiems vaikščioti, arba seny­vo amžiaus kunigams tiek celebruojant Mišias, tiek priimant šventąją Komuniją;
4) ligonių ir senyvo amžiaus žmonių slaugyto jams bei jų artimie­siems, norintiems drauge priimti šventąją Komuniją, jei negali vieną valandą pasninkauti.
 
Vienybę su Kristumi, kuriam tas Sakramentas skiriamas, reikia išlaikyti per visą krikščioniškąjį gyvenimą, kad krikščionys, tikėjimo šviesoje nuolat apmąstydami gautąją dovaną, Šventosios Dvasios vadovaujami, kasdieniu gyvenimu Dievui dėkotų ir gausių meilės vaisių duotų.
 
Kiekvienam pasistiprinusiam šventąja Komunija patariama dar kurį laiką pasimelsti, kad toliau gyventų padėkos Dievui nusiteikimu, kuris išreiškiamas Mišiomis.
 
 
 
 
 
 
 
 Nuorodos
 
20190306 144103     vk1 vykupija    Vyskupu Konferencija   vvjc    bernardinai        marijos radijas    
 
Vatikano radijas    caritas logo

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės - Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai, Lazdijų rajono savivaldybė, Lietuva-Lithuania

Tel. +370-611-36732  El.paštas sestokai@sestokuparapija.eu