Atsiverskite ir tikėkite Evangelija - sako Viešpats

Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Skelbimai

1. Gavėnios laikotarpio penktadieniai yra privalomas pasninkas
2. 2019 03 31 sekmadienį suksime  laikrodį vieną valandą pirmyn.
2019 04 07 Sekmadienį į Šv. Mišias 11.00 val. kviečiami vaikai, kurie ruošiasi Pirmajai Komunijai.
4. Gavėnios rekolekcijos 2019.04.10 13.00 val.
5. Nuo balndžio 1 d. šiokiadieniais Šv. Mišios bus aukojamos 18.00 val.

Kvietimas prisidėti prie remontų

20180721 1314502021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet iš karto po Šv. Velykų pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Sekmadienio Šv. Raštas

Šv. Mišių tvarka

2019.04.15 - 2019.04.21
Pirmadienis - 18.00 val.
Antradienis - 18.00 val.
Trečiadienis - 18.00 val.
Ketvirtadienis - 18.00 VAL.
Penktadienis - 18.00 val.
Šeštadienis - 18 val.
Sekmadienis - 09.00 val.

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.04.15 - 2019.04.21
15. DIDYSIS PIRMADIENIS
16. DIDYSIS ANTRADIENIS
17. DIDYSIS TREČIADIENIS
18. DIDYSIS KETVIRTADIENIS
19. DIDYSIS PENKTADIENIS
20. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
21. ŠV. VELYKOS

Kilnojamos šventės 2019 m.

Dabar svetainėje 43 svečiai ir narių nėra

Šv. Komunijos priėmimo sąlygos

Gerasis GanytojasEucharistija, kuri žmonijoje tęsia ir atnaujina Kristaus velykinę paslaptį, yra nuodėmių atleidimo ir visokios malonės šaltinis. Kas nori priimti Viešpaties Kūną, kad gautų velykinio sakramento vai­sius, privalo artintis tyra sąžine ir tinkamu dvasiniu nusiteikimu.
 
Dėl to Bažnyčia įsako: „Nė vienas sunkiai nusidėjęs, nors ir gailė­tųsi, neturi artintis prie šventosios Eucharistijos, pirma neatlikęs sakramentinės išpažinties". Jeigu verčia būtinybė ir nėra galimybės atlikti išpažintį, pirmiau tegul sužadina tobulą gailestį ir pasiryžta artimiausiu laiku atskirai išpažinti visas sunkias nuodėmes, kurių negali išpažinti dabar.
 
Kasdien ar dažnai priimantiems šventąją Komuniją dera pagal aplinkybes reguliariai prieiti Atgailos sakramento.
 
Eucharistiją tikintieji turi įsivaizduoti kaip vaistą, išvaduojantį iš kasdienių kalčių ir saugantį nuo mirtinųjų nuodėmių; be to, jie turi žinoti, kokiais liturgijos, ypač Mišių, atgailos momentais gali naudotis.
 
Prieš priimdami šventąją Komuniją tikintieji bent vieną valandą turi nevalgyti ir negerti (išskyrus vandenį).
 
Eucharistinis pasninkas arba susilaikymas nuo bet kokio maisto bei alkoholinių gėrimų sutrumpinamas iki 15 minučių:
 
1) ligoniams, net ir galintiems vaikščioti ligoninėse ar namuose;
2} senyvo amžiaus tikintiesiems namuose ar prieglaudose;
3) sergantiems kunigams, net ir galintiems vaikščioti, arba seny­vo amžiaus kunigams tiek celebruojant Mišias, tiek priimant šventąją Komuniją;
4) ligonių ir senyvo amžiaus žmonių slaugyto jams bei jų artimie­siems, norintiems drauge priimti šventąją Komuniją, jei negali vieną valandą pasninkauti.
 
Vienybę su Kristumi, kuriam tas Sakramentas skiriamas, reikia išlaikyti per visą krikščioniškąjį gyvenimą, kad krikščionys, tikėjimo šviesoje nuolat apmąstydami gautąją dovaną, Šventosios Dvasios vadovaujami, kasdieniu gyvenimu Dievui dėkotų ir gausių meilės vaisių duotų.
 
Kiekvienam pasistiprinusiam šventąja Komunija patariama dar kurį laiką pasimelsti, kad toliau gyventų padėkos Dievui nusiteikimu, kuris išreiškiamas Mišiomis.
 
 
 
 
 

Dienos Evangelija

         
 
 
 Nuorodos
 
20190306 144103     vk1 vykupija    Vyskupu Konferencija   vvjc    bernardinai        marijos radijas    
 
Vatikano radijas    caritas logo

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės - Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai, Lazdijų rajono savivaldybė, Lietuva-Lithuania

Tel. +370-611-36732  El.paštas sestokai@sestokuparapija.eu