Atsiverskite ir tikėkite Evangelija - sako Viešpats

Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Dienos Evangelija

Skelbimai

01. Nuo 2019 08 04 dienos sekmadieniais Šeštokų bažnyčioje Šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.
02. 2019 rugsėjo mėn. 01 d. Sekmadienį Šv. Mišios Naujiesiems Mokslo Metams
03. 2019 spalio mėn. 05 d. 12.00 val. Šeštokų bažnyčioje "PADĖKOS DIENA"

Kvietimas prisidėti prie remontų

2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet liepos 01 d. pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Sekmadienio Šv. Raštas

Šv. Mišių tvarka

2019.08.19 - 2019.08.25
Pirmadienis - 18.00 val.
Antradienis - 18.00 val.
Trečiadienis - 18.00 val.
Ketvirtadienis - nebus
Penktadienis - 18.00 val.
Šeštadienis - 11.00 ir 11.30 val.                     
Sekmadienis - 12.00 Šeštokų p.

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.08.19- 2019.08.25
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. ŠV, BARNABAS, ABATAS
21. ŠV. PIJUS X, POPIEŽIUS
22. ŠVČ.M. MARIJA KARALIENĖ
23. EILINIS LAIKOTARPIS
24. ŠV. BALTRAMIEJUS APAŠTALAS
25. 21 EILINIS SEKMADIENIS

Kilnojamos šventės 2019 m.

Dabar svetainėje 30 svečiai ir narių nėra

Šv. Komunijos priėmimo sąlygos

Gerasis GanytojasEucharistija, kuri žmonijoje tęsia ir atnaujina Kristaus velykinę paslaptį, yra nuodėmių atleidimo ir visokios malonės šaltinis. Kas nori priimti Viešpaties Kūną, kad gautų velykinio sakramento vai­sius, privalo artintis tyra sąžine ir tinkamu dvasiniu nusiteikimu.
 
Dėl to Bažnyčia įsako: „Nė vienas sunkiai nusidėjęs, nors ir gailė­tųsi, neturi artintis prie šventosios Eucharistijos, pirma neatlikęs sakramentinės išpažinties". Jeigu verčia būtinybė ir nėra galimybės atlikti išpažintį, pirmiau tegul sužadina tobulą gailestį ir pasiryžta artimiausiu laiku atskirai išpažinti visas sunkias nuodėmes, kurių negali išpažinti dabar.
 
Kasdien ar dažnai priimantiems šventąją Komuniją dera pagal aplinkybes reguliariai prieiti Atgailos sakramento.
 
Eucharistiją tikintieji turi įsivaizduoti kaip vaistą, išvaduojantį iš kasdienių kalčių ir saugantį nuo mirtinųjų nuodėmių; be to, jie turi žinoti, kokiais liturgijos, ypač Mišių, atgailos momentais gali naudotis.
 
Prieš priimdami šventąją Komuniją tikintieji bent vieną valandą turi nevalgyti ir negerti (išskyrus vandenį).
 
Eucharistinis pasninkas arba susilaikymas nuo bet kokio maisto bei alkoholinių gėrimų sutrumpinamas iki 15 minučių:
 
1) ligoniams, net ir galintiems vaikščioti ligoninėse ar namuose;
2} senyvo amžiaus tikintiesiems namuose ar prieglaudose;
3) sergantiems kunigams, net ir galintiems vaikščioti, arba seny­vo amžiaus kunigams tiek celebruojant Mišias, tiek priimant šventąją Komuniją;
4) ligonių ir senyvo amžiaus žmonių slaugyto jams bei jų artimie­siems, norintiems drauge priimti šventąją Komuniją, jei negali vieną valandą pasninkauti.
 
Vienybę su Kristumi, kuriam tas Sakramentas skiriamas, reikia išlaikyti per visą krikščioniškąjį gyvenimą, kad krikščionys, tikėjimo šviesoje nuolat apmąstydami gautąją dovaną, Šventosios Dvasios vadovaujami, kasdieniu gyvenimu Dievui dėkotų ir gausių meilės vaisių duotų.
 
Kiekvienam pasistiprinusiam šventąja Komunija patariama dar kurį laiką pasimelsti, kad toliau gyventų padėkos Dievui nusiteikimu, kuris išreiškiamas Mišiomis.
 
 
 
 
 
 
 
 Nuorodos
 Nuotraukų albumas      video albumas
 20190306 144103     20180721 131450    vk1 vykupija    Vyskupu Konferencija   vvjc   
bernardinai        marijos radijas        Vatikano radijas       caritas logo

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės - Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai, Lazdijų rajono savivaldybė, Lietuva-Lithuania

Tel. +370-611-36732  El.paštas sestokai@sestokuparapija.eu