Atsiverskite ir tikėkite Evangelija - sako Viešpats

Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Dienos Evangelija

            11 Eilinė savaitė. 2019 06 17 - Pirmadienis. 
                      Evangelija pagal Matą
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Akis už akį' ir 'dantis už dantį'. O aš jums sakau: nesipriešink piktam žmogui, bet, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk".

Skelbimai

1. Birželio mėn. skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei
2. Birželio mėn. raginami tikintieji kalbėti arba giedoti Jėzaus Širdies litaniją.
3. 2019 06 23 11.00 val. Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (DEVINTINĖS)

Kvietimas prisidėti prie remontų

2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet iš karto po Joninių pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Sekmadienio Šv. Raštas

Šv. Mišių tvarka

2019.06.17 - 2019.06.23
Pirmadienis - 18.00 val.
Antradienis - 18.00 val.
Trečiadienis - nebus
Ketvirtadienis - nebus
Penktadienis - 18.00 val.
Šeštadienis - 11.00 ir 11.30 val.
Sekmadienis - 11.00 val.
ŠVČ.KRISTAUS KŪNAS
IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.06.17- 2019.06.23
17. EILINIS LAIKOTARPIS
18. EILINIS LAIKOTARPIS
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. EILINIS LAIKOTARPIS
21. ŠV. ALOYZAS GONZAGA
22. EILINIS LAIKOTARPIS
23. ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR
KRAUJAS (DEVINTINĖS)

Kilnojamos šventės 2019 m.

Dabar svetainėje 118 svečių ir narių nėra

Katekizmas - Švč. Sakramentas

ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS
 
PirmaKomunija158. Kas yra Švenčiausiasis Sakramentas?
Švč. Sakramentas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus tikrasis Kūnas ir Kraujas, duonos ir vyno pavidalu.
 
159. Kaip Jėzus įsteigė Švč. Sakramentą?
Švč. Sakramentą Jėzus įsteigė per Paskutinę Vakarie­nę. Jis paėmė duoną, ją laimino, laužė ir davė apaštalams sakydamas: "Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mane Kūnas, kuris už jus atiduodamas".
Paskui paėmė taurę vyno, ją laimino, davė apaštalams sakydamas: "Gerkite išjos visi, nes tai yra taurė mano Krau­jo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui".
 
160. Kokius sakramentus Jėzus įsteigė per Paskuti­nę Vakarienę?
Per Paskutinę Vakarienę Jėzus įsteigė Švč. Sakramentą ir Kunigystę, sakydamas tokius žodžius: "Tai darykite ma­no atminimui".
 
161. Kokią galią davė Kristus apaštalams žodžiais: "Tai darykite mano atminimui"?
Kristus davė galią duoną ir vyną pakeisti jo Kūnu ir Krauju.
 
162. Kas pasidaro iš duonos ir vyno, kunigui ištarus žodžius: "Tai yra mano Kūnas, tai yra mano Kraujas"?
Kunigui ištarus šiuos žodžius, duona ir vynas tampa Kristaus kūnu ir krauju.
 
163. Kada kunigas tą galią naudoja?
Kunigas tą galią naudoja per šventąsias Mišias.
 
164. Kada pirmą kartą Jėzus atlaikė šv. Mišias?
Pirmą kartą Jėzus atlaikė šv. Mišias per Paskutinę Va­karienę be kraujo ir jas tęsė su krauju ant kryžiaus, išlieda­mas savo Švenčiausiąjį Kraują.
 
165. Kas yra šv. Mišios?
Šv. Mišios yra Kristaus kančios ir mirties ant kryžiaus bei Kristaus prisikėlimo prisiminimas ir sudabartinimas.
 
166. Kokios yra svarbiausios šv. Mišių dalys?
Šv. Mišios susideda iš dviejų skirtingų dalių: žodžio liturgijos ir aukos liturgijos.
Žodžio liturgijoje meldžiamės, klausome Dievo pamo­kymų ir išpažįstame tikėjimą.
Aukos liturgija turi 3 veiksmus:
Atnašavimą,
Perkeitimą,
Komunija.
 
167. Ką kunigas daro atnašaudamas?
Tada kunigas teikia Dievui žmogaus dovanas, kad ja pašvęstas priimtų su Kristumi savo garbei ir žmonių išganymui.
 
168. Kas įvyksta perkeičiant?
Duona ir vynas perkeičiami į Kristaus Kūną ir Kraują
 
169. Kas daroma per Komuniją?
Priimdami Komuniją, priimame gyvą Kristų į savo širdį
 
170. Ar kiekvienas gali priimti Švč. Sakramentą?
Priimti gali tik tas, kas yra tinkamai pasirengęs.
 
171. Koks turi būti pasirengimas?
Neturėti sunkios nuodėmės, gailėtis nusikaltus net lengvomis nuodėmėmis. Bent vieną valandą būti nevalgius (vandenį gerti ir vaistus vartoti leidžiama bet kada).
 
172. Kurias maldas patariama skaityti prieš Komuniją' Patariama skaityti maldas prieš Komuniją ir melstis savais žodžiais.
 
173. Kokia maldelė kalbama prieš pat Komuniją? Prieš pat Komuniją kalbama: "Viešpatie, nesu vertas (-a)
kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį, ir mano siela pasveiks". Kunigui tarus: "Kristaus Kūnas", atsakoma "Amen".
 
174. Ką reikia daryti priėmus Komuniją?
Priėmus Komuniją reikia 10-15 min. pasimelsti savais žodžiais, mintimis arba skaityti maldas po Komunijos.
 
 
 Nuorodos
 
20190306 144103     vk1 vykupija    Vyskupu Konferencija   vvjc    bernardinai        marijos radijas    
 
Vatikano radijas    caritas logo

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės - Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.






Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai, Lazdijų rajono savivaldybė, Lietuva-Lithuania

Tel. +370-611-36732  El.paštas sestokai@sestokuparapija.eu