ADVENTO LAIKOTARPIS
 
20181202 135506Krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. Tuo metu žmonės laukia kūdikėlio Jėzaus gimimo. Adventas trunka beveik mėnesį; per tą laiką praeina 4 sekmadieniai. Tai krikščionių tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų metas prieš Kalėdas. Advento metu krikščionys susilaiko nuo triukšmingų linksmybių ir su džiaugsminga viltimi laukia artėjančių Kalėdų.
 
ADVENTO LAIKOTARPIU tikintieji raginami susilaikyti nuo pasilinksminimų ir visą šį laikotarpį skirti savo dvasiniam gyvenimui. (Apvalyti savo sielą - atlikus išpažintį, permąstyti savo gyvenimą ir pasirįžti kas bloga, pataisyti).
 
ADVENTO LAIKOTARPIU tikintieji raginami penkatdieniais pasninkauti, o sutaupytą maistą arba tą sumą, kuri sutaupoma pasninkaujant, skirti vargstantiesiems. Tai padaryti galite patys padėdami varkstantiems, kurie yra šalia jūsų. Arba galite bažnyčioje įsigydami CARITAS žvakutes už jas paaukodami savo auką, kuri bus skiriama vargstantiems.

Šv. Mišios bus aukojamos

2018 12 02 Prasideda Advento
laikotarpis
 
2018 12 19 Trečiadienį 13.00 val.
Advento rekolekcijos
 
2018.12.09- 2018.12.16
II ADVENTO SEKMADIENIS
Pirmadienis.  17.00 val.
Antradienis 17.00 val.
Trečiadienis 17.00 val.
Ketvirtadienis  nebūna
Penktadienis 17.00 val.
Šeštadienis 17.00 val.
III ADVENTO SEKMADIENIS
     11.00 val.

 

2% parama Šeštokų parapijai

Dirbantieji ir valstybei mokantys mokesčius, savo nuožiūra, gali skirti 2% tam, kam labiausiai to reikia. Skirdami šiuos pinigus Šeštokų Švč.M.Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijai, prisidėsite prie parapijos išlaikymo ir numatomų remonto darbų.
 Daugiau informacijos:
 
KONTAKTAI IR ADRESAS
Bažnyčios adresas:
Kovo 11-osios g. 4 Šeštokai,
67422 Lazdijų rajono sav.
 
Parapijos namų adresas
Kovo 11-osios g. 4a Šeštokai
67422 Lazdijų rajono sav.
 
Klebonijos adresas:
Klebonas Eugenijus Naujalis            

Dzūkų 4 Šeštokai,
67422 Lazdijų rajono sav.

El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
 
Parapijos tel.:        
8 318 47224
(iki 11.00 val. išskyrus ketvirtadienį ir penktadienį)
Klebono tel.:               
+370 611 36732
 
Vargonininkė
Tel.: +370 653 78199
 
 
 
 
 
 
 
 

Dabar svetainėje 11 svečių ir narių nėra

                          Santuoka01

 
  SANTUOKOS SAKRAMENTO SVARBA IR KILNUMAS
 
1. Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris sukuria bendrą gyvenimą, gyvybę ir jėgą ima iš pačios dieviškojo kūrimo pradžios, o Kristų tikintiems ši sutartis pakyla į aukštesnį laipsnį, nes tampa vienu iš Naujojo Testamento sakramentų.
 
2. Santuoka sudaroma sutuoktinių sutartimi - abipusiu ir neatšaukiamu pasižadėjimu, kuriuo sutuoktiniai laisvai atsiduoda vienas kitam. Visiškos sutuoktinių ištikimybės ir nesuardomo ryšio reikalauja tiek vyro ir žmonos sąjunga, tiek vaikų gerovė.
 
3. Savo prigimtimi santuoka ir sutuoktinių meilė skirtos gimdyti ir auklėti vaikams, kurie yra tarsi ją atbaigiantis vainikas, nes vaikai - iš tikrųjų kilniausia santuokos dovana, tėvams teikianti didžiulį gėrį.
 
4. Intymus gyvenimas ir meilės bendravimas, kuriuo sutuoktiniai tampa „jau nebe du, o vienas kūnas“, yra paties Dievo Kūrėjo įsteigtas, savitų įstatymų tvarkomas ir apdovanojamas ta palaima, kurios nesunaikino gimtoji nuodėmė. Šis šventas ryšys priklauso ne nuo žmogiškojo sprendimo, bet nuo Dievo - santuokos Autoriaus, kuris jai suteikė ypatingą gėrį ir tikslą.
 
5. Viešpats Kristus, visa atkurdamas ir atnaujindamas, panoro ir santuokai sugrąžinti pirmykštį šventumą bei kilnumą, kad ką Dievas sujungė, žmogus neperskirtų, ir iškėlė ją iki Sakramento orumo, kad neišardoma sutuoktinių sutartis dar labiau išryškintų Kristaus meilę ir taptų jo vienybės su Bažnyčia pavyzdžiu.
 
6. Kristus, dalyvaudamas Kanos vestuvėse, suteikė palaimą ir džiaugsmą, o vandenį paversdamas vynu, paženklino naujosios ir amžinosios sandoros pradžią: „Kaip anuomet Dievas bendravo su savo tauta meilės ir ištikimybės sandora, taip dabar žmonių Išganytojas“ pasirodo kaip Bažnyčios sužadėtinis, savo sutartį su ja atbaigdamas velykine paslaptimi.
 
7. Per Krikštą - tikėjimo Sakramentą - vyras ir moteris tuo metu ir amžinai įsijungia į Kristaus ir Bažnyčios sąjungą taip, kad jų santuokinis bendrumas naudojasi Kristaus meile ir apdovanojamas jo aukos vaisiais. Taigi galiojanti pakrikštytųjų santuoka visada yra sakramentas.
 
8. Santuokos sakramentu krikščionys išreiškia vienybės bei vaisingos Kristaus ir Bažnyčios meilės paslaptį ir toje paslaptyje dalyvauja. Gyvendami santuokinį gyvenimą, susilaukdami vaikų ir juos auklėdami, sutuoktiniai padeda vienas kitam siekti šventumo ir Dievo Tautoje kiekvienas turi savo vietą bei savitą dovaną.
 
9. Per šį Sakramentą reiškiasi Šventoji Dvasia, kad kaip Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, taip ir krikščionys sutuoktiniai abipusiu atsidavimu, tvirta meile, trykštančia iš dieviškosios meilės šaltinio, savo santuoką stiprintų ir brandintų, jungdami, kas dieviška ir kas žmogiška, sėkmėje ir negandose, būdami kūnu ir dvasia vienas kitam ištikimi“, visuomet vengdami svetimavimo ir skyrybų.
 
10. Tikrai kilni santuokinė meilė, viso šeimos gyvenimo pagrindas, be kitų svarbių santuokos tikslų, neišleidžia iš akių esminės santuokos paskirties - krikščionys sutuoktiniai turi bendradarbiauti su mylinčiu Kūrėju ir Išganytoju, kuris per juos diena iš dienos plečia ir turtina savo šeimyną. Taigi sutuoktiniai šlovina savo Kūrėją ir siekia tobulumo jungdamiesi su Kristumi, kai, pasitikėdami Dievo Apvaizda ir gyvendami aukos dvasia, su žmogui ir krikščioniui privalomu atsakingumu naudojasi kilnia kūrybos galia.
 
11. Dievas, pašaukęs vyrą ir moterį į santuoką, juos kviečia santuoką išlaikyti. Tuokdamiesi Kristaus dvasia ir pasitikėdami Dievo pažadu, jie gali kūrybingai išreikšti Kristaus ir Bažnyčios vienybės paslaptį, patys pavyzdingai gyventi vienybėje ir visiems visur ją liudyti. Tikėjimo šviesoje norėta, parengta, sudaryta ir įgyvendinama santuoka yra tai, „ką Bažnyčia pataria, patvirtina, palaimina užantspauduoja, ką angelai skelbia, o Dievas Tėvas laiko įvykus... Štai koks dviejų vienos vilties, vienos drausmės ir tos pačios priklausomybės tikinčiųjų ryšys! Abu lygiateisiai, abu vienas kitam atsidavę, be jokių sielos ir kūno paslapčių. Tai iš tikrųjų du viename kūne, o kur vienas kūnas, ten ir dvasia viena“.
 
 
 
 

 
           Logotipas1

Liturginis kalendorius

2017 - 2018 Metais
 
2018 12 10- 2018 12 16
10. ADVENTO LAIKOTARPIS
11. ADVENTO LAIKOTARPIS
12. ADVENTO LAIKOTARPIS
13. ŠV.LIUCIJA MERGELĖ
14. ŠV.KRYŽIAUS JONAS
15. ADVENTO LAIKOTARPIS
16. II ADVENTO SEKMADIENIS

View the embedded image gallery online at:
https://sestokuparapija.eu/sakramentai/santuoka#sigProId9d9afb6183

 

Žinutė parapijai

Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Nuorodos

Sestokuparapija
Šeštokų parapijos nuotraukų
              albumas

 vk1 vykupija katedra42

jurgis 3 logo  caritas logo
  

12311324 561494757332396 5762991672367111247 n KPL logotipas

PTM logo svetainems su fonu2

bernardinai

marijos radijas

 

 
SSL sertifikatas