Švč. Mergelės marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Skelbimai

 
 
 
 
 
 
 
 

Kvietimas prisidėti prie remontų

View the embedded image gallery online at:
https://sestokuparapija.eu/sakramentai/santuoka#sigProId165f8b8017
2021 m. Šeštokų parapija švęs įkūrimo 100 metines. o bažnytėlė avariniame stovyje. Šiemet iš karto
po Šv. Velykų pradėsime bažnyčios kapitalinį remontą. Todėl kviečiu visus kas galite prisidėti prie remonto darbų. Sąskaitą rasite paspaudę ČIA. Paskirties lauke įrašykite "Auka bažnyčios remontui".

Atlaidai Šeštokų bažnyčioje

1. Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos
tituliniai atlaidai
2019 06 16 d. 12.00 val.
 
2. Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės
- Porciunkulės atlaidai
2019 08 04 d. 12.00 val.

Sekmadienio Šv. Raštas

ŠV. Mišių tvarka

2019.02.18 - 2019.02.24
Pirmadienis - 17.00 val.
Antradienis - 17.00 val.
Trečiadienis - 17.00 val.
Ketvirtadienis - nebūna
Penktadienis - 17.00 val.
Šeštadienis - 17.00 val.
Sekmadienis - 11.00 val.
Čia galite klausti arba pateikti pasiūlymus ar pastebėjimus. Sistema dar neatpažįsta lietuvių kalbos siunčiant žinutę. Rašykite nenaudojant lietuviško šrifto.


Dabar svetainėje 60 svečiai ir narių nėra

                                         Santuoka01
 
Santuokinė sutartis, kuria vyras ir moteris sukuria bendrą gyvenimą, gyvybę ir jėgą ima iš pačios dieviškojo kūrimo pradžios, o Kristų tikintiems ši sutartis pakyla į aukštesnį laipsnį, nes tampa vienu iš Naujojo Testamento sakramentų.
 
Santuoka sudaroma sutuoktinių sutartimi - abipusiu ir neatšaukiamu pasižadėjimu, kuriuo sutuoktiniai laisvai atsiduoda vienas kitam. Visiškos sutuoktinių ištikimybės ir nesuardomo ryšio reikalauja tiek vyro ir žmonos sąjunga, tiek vaikų gerovė.
 
Savo prigimtimi santuoka ir sutuoktinių meilė skirtos gimdyti ir auklėti vaikams, kurie yra tarsi ją atbaigiantis vainikas, nes vaikai - iš tikrųjų kilniausia santuokos dovana, tėvams teikianti didžiulį gėrį.
 
Intymus gyvenimas ir meilės bendravimas, kuriuo sutuoktiniai tampa „jau nebe du, o vienas kūnas“, yra paties Dievo Kūrėjo įsteigtas, savitų įstatymų tvarkomas ir apdovanojamas ta palaima, kurios nesunaikino gimtoji nuodėmė. Šis šventas ryšys priklauso ne nuo žmogiškojo sprendimo, bet nuo Dievo - santuokos Autoriaus, kuris jai suteikė ypatingą gėrį ir tikslą.
 
Viešpats Kristus, visa atkurdamas ir atnaujindamas, panoro ir santuokai sugrąžinti pirmykštį šventumą bei kilnumą, kad ką Dievas sujungė, žmogus neperskirtų, ir iškėlė ją iki Sakramento orumo, kad neišardoma sutuoktinių sutartis dar labiau išryškintų Kristaus meilę ir taptų jo vienybės su Bažnyčia pavyzdžiu.
 
Kristus, dalyvaudamas Kanos vestuvėse, suteikė palaimą ir džiaugsmą, o vandenį paversdamas vynu, paženklino naujosios ir amžinosios sandoros pradžią: „Kaip anuomet Dievas bendravo su savo tauta meilės ir ištikimybės sandora, taip dabar žmonių Išganytojas“ pasirodo kaip Bažnyčios sužadėtinis, savo sutartį su ja atbaigdamas velykine paslaptimi.
 
Per Krikštą - tikėjimo Sakramentą - vyras ir moteris tuo metu ir amžinai įsijungia į Kristaus ir Bažnyčios sąjungą taip, kad jų santuokinis bendrumas naudojasi Kristaus meile ir apdovanojamas jo aukos vaisiais. Taigi galiojanti pakrikštytųjų santuoka visada yra sakramentas.
 
Santuokos sakramentu krikščionys išreiškia vienybės bei vaisingos Kristaus ir Bažnyčios meilės paslaptį ir toje paslaptyje dalyvauja. Gyvendami santuokinį gyvenimą, susilaukdami vaikų ir juos auklėdami, sutuoktiniai padeda vienas kitam siekti šventumo ir Dievo Tautoje kiekvienas turi savo vietą bei savitą dovaną.
 
Per šį Sakramentą reiškiasi Šventoji Dvasia, kad kaip Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, taip ir krikščionys sutuoktiniai abipusiu atsidavimu, tvirta meile, trykštančia iš dieviškosios meilės šaltinio, savo santuoką stiprintų ir brandintų, jungdami, kas dieviška ir kas žmogiška, sėkmėje ir negandose, būdami kūnu ir dvasia vienas kitam ištikimi“, visuomet vengdami svetimavimo ir skyrybų.
 
Tikrai kilni santuokinė meilė, viso šeimos gyvenimo pagrindas, be kitų svarbių santuokos tikslų, neišleidžia iš akių esminės santuokos paskirties - krikščionys sutuoktiniai turi bendradarbiauti su mylinčiu Kūrėju ir Išganytoju, kuris per juos diena iš dienos plečia ir turtina savo šeimyną. Taigi sutuoktiniai šlovina savo Kūrėją ir siekia tobulumo jungdamiesi su Kristumi, kai, pasitikėdami Dievo Apvaizda ir gyvendami aukos dvasia, su žmogui ir krikščioniui privalomu atsakingumu naudojasi kilnia kūrybos galia.
 
Dievas, pašaukęs vyrą ir moterį į santuoką, juos kviečia santuoką išlaikyti. Tuokdamiesi Kristaus dvasia ir pasitikėdami Dievo pažadu, jie gali kūrybingai išreikšti Kristaus ir Bažnyčios vienybės paslaptį, patys pavyzdingai gyventi vienybėje ir visiems visur ją liudyti. Tikėjimo šviesoje norėta, parengta, sudaryta ir įgyvendinama santuoka yra tai, „ką Bažnyčia pataria, patvirtina, palaimina užantspauduoja, ką angelai skelbia, o Dievas Tėvas laiko įvykus... Štai koks dviejų vienos vilties, vienos drausmės ir tos pačios priklausomybės tikinčiųjų ryšys! Abu lygiateisiai, abu vienas kitam atsidavę, be jokių sielos ir kūno paslapčių. Tai iš tikrųjų du viename kūne, o kur vienas kūnas, ten ir dvasia viena“.
 
 
 
 

Kalendoriai 2019 m.

Liturginis Kalendorius savaitei

2019.012.18 - 2019.02.24
18. EILINIS LAIKOTARPIS
19. EILINIS LAIKOTARPIS
20. EILINIS LAIKOTARPIS
21. EILINIS LAIKOTARPIS
22. ŠV.PETRO APAŠTALO SOSTAS
23.ŠV. POLIKARPAS, VYSKUPAS, KANKINYS
24. 7 EILINIS SEKMADIENIS

Kilnojamos šventės 2019 m.

Paremkite Šeštokų parapijos tinklapio išlaikymą ir administravimą

2019.02.17 - Sekmadienis
Evangelija pagal Luką     Lk 6, 17. 20—26 
Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo ly­gioje vietoje. Ten buvo gausus jo mokinių burys ir di­delė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio.
Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:
„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo kara­lystė.
Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.
Palaiminti, kurie dabar verkiate, ns juoksitės.
Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausūs atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams".
„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsi­te ir verksite.
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų pro­tėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus".

Kontaktai

Bažnyčios adresas:                              El. paštas:
Kovo 11-osios g. 4 Šeštokai,         Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
67422 Lazdijų rajono sav.             Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Parapijos namų adresas   
Kovo 11-osios g. 4a Šeštokai    
67422 Lazdijų rajono sav.            
 
Klebonijos adresas: Klebonas Eugenijus Naujalis
Dzūkų 4 Šeštokai,  67422 Lazdijų rajono sav.
 
Parapijos tel.:   8 318 47224
Klebono tel.:  +370 611 36732
 
Vargonininkės Tel.: +370 653 78199
 
Atsiskaitymo sąskaita: LT667300010083905226
Parapijos Kodas: 191292031

Nuorodos

P3210011        vk1 vykupija         Vyskupu Konferencija  
vvjc  bernardinai   marijos radijas 
Vatikano radijas  caritas logo
 

SSL sertifikatas