Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Apie Krikšto Sakramentą

z34478Jau nuo pirmųjų amžių Bažnyčia teikė Krikštą vaikams. Taip ji skelbė visam pasauliui, jog Dievas, mus mylėdamas, nelaukia, kol ateis toks laikas, kai tą meilę galėsime suprasti. Svarbu tai, kad Bažnyčia krikštija visus vaikus: ir sveikus, ir neįgalius, ir turinčius kitokių trūkumų, nes Dievui neegzistuoja žmogiškos ribos.
 
Dažnai tėvams iškyla klausimas, kada krikštyti kūdikį. Romos apeigyne rašoma, kad pirmiausiai reikia atsižvelgti į vaiko sveikatos būklę (kad nemirtų be Krikšto). Ir jei tik įmanoma, paisant kūdikio gėrio, rūpintis, kad ir tėvai turėtų pakankamai laiko pasirengti bei kad apeigų iškilmės būtų kuo prasmingiausios. Tame pačiame apeigyne teigiama, kad kūdikį reikia krikštyti pirmosiomis savaitėmis po gimimo. Tačiau siūloma atidėti krikštą vėlesniam laikui, jei nėra vilties, kad vaikas bus auklėjamas katalikiškai.
 
Kas gali būti krikštijamas? Kas gali krikštyti?
Krikštą gali priimti kiekvienas dar nepakrikštytas žmogus.
Nuo pirmųjų bažnyčios amžių labiausiai buvo paplitęs suaugusiųjų krikštas. Tad buvo labai svarbu  suaugusius, ką tik išgirdusius apie Kristų, parengti priimti Krikštą, Sutvirtinimą ir Eucharistiją.
 
Suaugusiųjų žmonių parengimo tikslas - leisti jiems kartu su bažnytine bendruomene užauginti savo atsivertimą ir tikėjimą.
Kūdikiai Bažnyčioje krikštijami jau nuo II amžiaus. Vaikams taip pat reikalingas atgimimas per Krikštą. Reikia krikštyti kūdikius, kad jie gyventų Dievo malonėje.
 
Kad Krikšto metu gaunama malonė galėtų išsiskleisti, reikia tėvų pagalbos. Toks pat krikštatėvio ir krikštamotės vaidmuo. Jie turėtų būti tvirtai tikintys bei pasirengę pakrikštytajam padėti eiti tikėjimo keliu.
 
Dažniausiai krikštija vyskupas, kunigas ar diakonas. Tačiau mirties atveju gali krikštyti kiekvienas žmogus (net nekrikštytas), jei jis tikrai nori atlikti tai, ką krikštijant atlieka Bažnyčia ir jei užpila vandens ant krikštijamojo galvos sakydamas: „Aš tave krikštiju vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“.
 
                                                          Krikšto sakramentas
 
                                  Krikstas
Labai dažnai šiandieniniame sekuliarizuotame pasaulyje švęsdami Krikštynas pamirštame tikrąją jų prasmę – kad Krikštynų metu krikštijamas vaikas tampa Dievo šeimos – Bažnyčios nariu. Tai ne tik graži šventė (kas labai gražu ir pagirtina), bet ir supratimas, jog Krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pagrindas. Supratimas, kad Krikšto pagalba vaikas išlaisvinamas iš nuodėmės. Kad, kaip teigiama Katalikų Bažnyčios Katekizme, krikštas yra atgimimo per vandenį ir žodį sakramentas.
 
Kiekvienas sakramentas turėtų būti svarbus įvykis tikinčio žmogaus gyvenime. Pirmasis iš septynių sakramentų – Krikštas, kurį Kristus įsteigė visiems žmonėms, kad jie galėtų pasiekti amžinąją laimę. Šio sakramento teikimą jis perdavė savo Bažnyčiai patikėdamas apaštalams: „eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. “(Mt 28,19) Žodis krikštyti kilęs iš graikų kalbos baptizein ir reiškia panardinti, panerti, panardinimas į vandenį.
 
Jau pirmaisiais šimtmečiais Bažnyčia ėmė švęsti ir teikti Krikštą. Apaštalai ir jų pagalbininkai krikštijo kiekvieną, kuris įtikėdavo Jėzų. Pakrikštytiesiems sakoma: „Apsivilkote Kristumi“ (Gal 3,27). Šventosios Dvasios galia Krikštas yra nuplovimas, kuris nuvalo, pašventina ir nuteisina.
 
Anot Šv. Grigaliaus Nazianziečio krikštas yra gražiausia ir brangiausia iš visų Dievo dovanų (...). Mes jį vadiname dovana, malone, (...) patepimu, apšvietimu, negendamumo drabužiu, atgimdančia maudykle, antspaudu, pagaliau viskuo, kas tik yra vertingiausia. Dovana, nes jis suteikiamas tiems, kurie nieko neatsineša; malone, nes jį gauna ir kaltieji; krikštu, nes nuodėmė palaidojama vandenyje; patepimu, nes krikštas šventas ir karališkas (tokie yra pateptieji); apšvietimu, nes jis yra spindinti šviesa; drabužiu, nes uždengia mūsų gėdą; maudykle, nes nuplauna; antspaudu, nes jis yra mūsų apsauga ir Dievo viešpatavimo ženklas.
 

Nuorodos

20190919 171812  Vyskupu Konferencija  vvjc  caritas logo Vatikano radijas  marijos radijas  bernardinai

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai 67422, Lazdijų r. sav.

Lithuania - Lietuva

Tel.: +370-611-36732 El.paštas: sestokai@gmail.com


Parama parapijai

Luminor Bank AB: LT824010042200020986

Swedbank AB:       LT667300010083905226
Parapijos kodas: 191292031