Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Pirma Pamokėlė

Kad geriau suprastume, apie Šv. Mišias ir dėl ko krikščionys – katalikai dalyvauja Šv. Mišiose, mes turime žinoti, nuo ko viskas prasidėjo, kas lėmė kad atsirado butinybė įsteigti Šv. Mišias.
O prasidėjo nuo pirmųjų žmonių, kuriuos Dievas sutvėrė. Pačioje pradžioje, kai Dievas sutvėrė žmones, šios būtinybės nebuvo, nes žmogus buvo laimingas ir Dievas atidavė žmogui viską, kad žmogus gyvenimu džiaugtūsi. Bet nutiko taip, kad žmogus visą tai prarado. Kaip tai nutiko, paskaityk žemiau, ką apie tai Dievas kalba per Šv. Raštą.

Dievas apgyvendina pirmuosius žmones rojuje

Pirmąjį žmogų, kurį Dievas sukūrė iš žemės dul­kių — Adomą, apgyvendino Edeno sode, Rytų krašte. Čia augo gražūs medžiai, duodantys skanių vaisių. Taip pat, sodo viduryje buvo dar du medžiai: vienas jų — gyvybės medis, antrasis — medis pažini­mo gero ir pikto. Žmogui Dievas įsakė: «Valgyk nuo visų sodo medžių, tik gero ir pikto pažinimo medžio vaisių neliesk. Tą dieną, kurią nuo jo valgysi, neišvengiamai mirsi».

Dievas nenorėjo, kad žmogus būtų vienas, todėl atvedė pas Adomą visus gyvūnus ir paukščius, kad jis juos pavadintų. Bet Adomui neatsirado į jį panašaus padėjėjo. Tuomet Viešpats užleido žmogui gilų mie­gą, kad paėmęs vieną Adomo šonkaulį, sukurtų mo­terį. «Ji bus vadinama žmona, nes iš žmogaus paimta», — išvytęs ją tarė Adomas. Abu buvo nuogi ir ne­sigėdijo. (Pradž. 2)

Žmonės netenka rojaus

Vyras su moterimi gyveno sode, kurį jiems buvo patikėjęs Dievas. Turėjo apsčiai valgyti, gyveno san­taikoje su gyvuliais. Jie buvo laimingi, nes Dievas buvo jų draugas. Viskas buvo gera.
 
Kartą angis užkalbino moterį:
«Ar Dievas iš tikro jums uždraudė valgyti nuo visų medžių?»
 
Moteriškė atkirto:
«Visai ne! Mes galime valgyti medžių vaisius. Tik sodo viduryje augančio medžio vaisių nevalia mums valgyti, kitaip numirsime».
 
«0 ne, — atsiliepė angis, — jūs nenumirsite. Anaiptol! Jų užvalgius, at­sivers jums akys ir būsite kaip dievai, žinosite kas gera ir kas pikta».
Velnio suviliota, moteris ėmė ir nuskynė vaisių nuo uždrausto medžio.Nuraškiusi valgė pati ir davė paragauti Adomui. Tuomet atsivėrė jiems akys ir jie pamatė esą nuogi. Susigėdę iš figos lapu nusipynė prijuostes.Vakare, išgirdę sode Dievo žingsnius, jie pasislė­pė.
 
Tačiau Dievas pašaukė žmogų:
«Kur esi?»
Adomas atsiliepė:
«Aš išgirdau tavo žingsnius, išsigandau esąs nuogas ir pasislėpiau“.
Tada Dievas paklausė:
«Iš kur tu tai žinai? Ar kariais nevalgei uždrausto vaisiaus?»
 
Adomas apkaltino moterį:
„Ji man davė valgyti».
O moteris apkaltino angį:
«Ji mane suvedžiojo».
 
Tuomet Dievas pasakė angiai:
«kadangi tai padarei, tu būsi prakeikta, šliauši pilvu ir ėsi dulkes. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ii moteries, tarp tavo atžalos ir jos palikuonio. Ji sutrins tau galvą, o tu ty­kosi jos kulno».
 
Moteriškei Dievas pasakė:
«Tavo dalia bus sunki ir skausmuose gimdysi vaikus».
 
Vyrui taip kalbėjo:
«Peržengei mano įsakymą. Įsitikinsi, kad žemė tai ne rojus. Kol būsi gyvas, turėsi sunkiai dirbti, kad tavo šeima nekęstų bado. Pagaliau sugrįši žemėn, iš ku­rios esi paimtas».
 
Kaip Dievas pagailėjo žmonių ir kas vyko vėliau susipažinsime kitose pamokose.

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Švč. Sakramentas

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija