Sekmadienio Evangelija

Evangelija pagal Matą  Mt 14, 22—33

Tuojau po minios pavalgydinimo Jėzus prispyrė mo­kinius sėsti į valtį ir plaukti pirma jo kitapus ežero, kol jis atleisiąs minią. Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas.
Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę jį einantį virš vandens, moki­niai nusigando ir, manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus tuojau juos prakalbino: ,,Nusiraminkite, tai aš, nebijokite!"
Petras atsiliepė: „Viešpatie, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu".
Jis atsakė: ,,Eik!"
Petras, išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando ir, pradėjęs skęsti, sušuko: „Viešpatie, gelbėk mane!"
Tuojau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė: „Silpnatiki, ko suabejojai?!" Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo.
Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį, sakydami: „Tik­rai tu Dievo Sūnūs!"

 

 

Svetainėje lankosi 5 svečiai ir nėra prisijungusių narių

     Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijos
                                          SKELBIMAI
                                                       Logotipas
                                          
       Kviečiu visus dirbančiuosius ir mokančius mokesčius skirti 2% pajamų mokečių
       Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijai.
       Visa reikalinga informacija ČIA , arba susisiekite su mumis " Kontaktai
 
01. 2017 08 15 Antradienis - Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į Dangų ( Žolinės )
                              Rudaminos parapijos bažnyčioje  Žolinių Atlaidai. Šv. Mišios 10.30 val.
                              Šeštokų parapijos bažnyčioje Žolinių šventės Šv. Mišios 18.00. val.
 
02. 2017 08 20 - 20 Eilinis Sekmadienis. Šv. Mišios 11.00 val.
 
03. 2017 09 01 - Penktadienis. Mokslo metų pradžia. Šv. Mišios 9.00 val.
 
04. Kiekvieną pirmąjį mėnesio sekmadienį ir kiekvienais antrais, trečiais ir ketvirtais pirmadieniais,
       Šv. Mišios aukojamos už parapiją ir visus parapijos rėmėjus.
 
                                                  
 
        Šv. Mišios 2017 08 14- 2017 08 20 bus aukojamos
 
                                        Pirmadienis -    18.00 val.;
                                        Antradienis -    18.00 val.;
                                Trečiadienis -   18.00 val.;
                                        Ketvirtadienis - nebūna;
                                        Penktadienis -  18.00 val.;
                                        Šeštadienis -    18.00 val.;
                                        Sekmadienis -  11.00 val.;